Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Toàn Lộc 81, Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Phan Thiết 0917248345
2 Phúc Bảo 438, Thủ Khoa Huân, Thành Phố Phan Thiết 0913841634
3 Nhơn Tâm 34, Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Phan Thiết 0908100232
4 Hải Hòa 320, Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Thành Phố Phan Thiết 0989428284
5 Đức Hạnh Ngã Tư Quân Cảnh, Thống Nhất, Thị Xã La Gi 0919300696
6 Số 115 548, Thống Nhất, Phước Hội, Thị Xã La Gi 0853871316