STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Huyền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu 0982767070
2 Nt Minh Nguyệt Iot, Chợ Hòa Cầm, Q, Quận Cẩm Lệ 905773380
3 Nt Bảy Đào 193, Ông Ich Đường, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 0989.227 663
4 Nt Phước Thịnh Kios 3, Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 02363701879
5 Nt Trí Anh 122, CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 0905.209.183
6 Nt Hưng Thịnh 88, Tôn Đản, Hòa An, Quận Cẩm Lệ 0906.488.005