STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Minh Huyền 547, Núi Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu 0982767070
2 Minh Nguyệt Iot, Chợ Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ 0905773380
3 Bảy Đào 193 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 0989227663
4 Phước Thịnh Kios 3, Chợ Cẩm Lệ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 02363701879
5 Trí Anh 122 CMT8, Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ 0905209183
6 Hưng Thịnh 88 Tôn Đản, Hòa An, Quận Cẩm Lệ 0906488005