Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Long Châu 3 379, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
2 Thanh Hà 36B Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3
3 Minh Khôi 518 Lê Văn Sỹ, P.14, Quận 3 028 6252 6111
4 Hồng Ngọc 390, Lê Văn Sỹ P.14, Q. 3 0987 160 960
5 Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, 3, Quận 3 02839315807
6 Hồng Ngọc (lvs) 478A, Lê Văn Sĩ, 14, Quận 3 0919566388
7 Thái Hòa 398A Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3 0918953004
8 Hồng Ngọc 1(trần Quang Diệu) 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 0919566388
9 Hoàng Hân 92, Vườn Chuối, P4, Quận 3 02839290709
10 Nhật An 39, Vườn Chuối, P4, Quận 3 02838357949
11 Thiên An 296, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3 0914124327
12 Long Châu 2 399, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 01217899599
13 Long Châu 4 409, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 01217899599
14 Long Châu 375, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 0903819769
15 Ngọc Châu 9 117, Nguyễn Thiện Thuật, 1, Quận 3 02838338998
16 Long Châu 7 422 - 424, Cmt8, 11, Quận 3 0903819769
17 Liên Châu 361, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 01217899599
18 Ngọc Hoàng 21, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3 0983464065
19 Hồng Ngọc 2 310, Cách Mạng Tháng 8, 10, Quận 3 0987160960