Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, 3, Quận 3 02839315807
2 Hồng Ngọc (lvs) 478A, Lê Văn Sĩ, 14, Quận 3 0919566388
3 Long Châu 3 379, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3 0903819769
4 Thái Hòa 398A, CMT8, 3, Quận 3 0918953004
5 Hồng Ngọc 1(trần Quang Diệu) 87, Trần Quang Diệu, 14, Quận 3 0919566388
6 Hoàng Hân 92, Vườn Chuối, P4, Quận 3 02839290709
7 Vườn Chuối 39, Vườn Chuối, P4, Quận 3 02838357949
8 Thiên An 296, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3 0914124327
9 Long Châu 2 399, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 01217899599
10 Long Châu 4 409, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 01217899599
11 Long Châu 375, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 0903819769
12 Ngọc Châu 2 117, Nguyễn Thiện Thuật, 1, Quận 3 02838338998
13 Long Châu 7 422 - 424, Cmt8, 11, Quận 3 0903819769
14 Liên Châu 361, Hai Bà Trưng, 8, Quận 3 01217899599
15 Ngọc Hoàng 21, Lê Văn Sỹ, 14, Quận 3 0983464065
16 Hồng Ngọc 2 310, Cách Mạng Tháng 8, 10, Quận 3 0987160960