STT Tên Nhà thuốc
Hiệu Thuốc
Địa Chỉ Số điện thoại
1 NT Thủy Tiên Đường Tròn Điềm Thuỵ , Phú Bình 0985117577
2 NT Cẩm Phong Sơn 227 Phố Hương, Tổ 18, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên 0915015312- 0988302015
3 Hoàng Hiền 185 Bến Oánh, P. Trưng Vương, TP Thái Nguyên 0985896213
4 Cô Tý – QT 04 Tổ 7, P. Tân Lập, TP Thái Nguyên 0949370817
5 NT số 15 SN 106 Dương Tự Minh, P. Tân Long, TP Thái Nguyên 0973111222
6 Duệ Chi Đường Cách Mạng Tháng 8, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên 0976962799
7 Vũ Đành Chợ Chu, Định Hóa 0974961362
8 Sơn Ka Số nhà B1, Tổ 10, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên 02803832089
9 Xuân Hoà 8 Xuân Hòa, P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên 0914960069
10 QT Minh Thu Tổ 3 Phường Thắng Lợi, Sông Công 02823860487