Sỏi niệu quản điều trị có khỏi được không

Chị Xuân (Nam Định) Hỏi: “Cho mình hỏi sỏi niệu quản có điều trị được không?” Sỏi Mật Trái Sung trả lời Sỏi Mật Trái Sung được sử dụng cho tất cả các loại sỏi kể cả sỏi niệu quản. Sỏi niệu quản hình thành do sự lắng đọng...
Chi tiết